dimarts, 28 de maig de 2013

U.D.Circus & juggling : Exercicis malabars amb pilotes
Us deixem una pàgina per poder veure i practicar diferents exercicis amb malabars. A més a més també podeu veure altres maneres de fer les pilotes de malabars.

Font : http://www.ensaimadamalabar.com