dimarts, 20 de maig de 2014

dilluns, 12 de maig de 2014

Reflexió sobre el Fair-play
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2012/09/27/futbol/1348761603.html

Preguntes de reflexió


1. Quina opinió tens sobre el fet que Miroslav Klose reconegués que havia marcat amb la  mà? Creus que va actuar correctament? Perquè?
 

2.Imagina que et trobes en la mateixa situació que Miroslav Klose. Com actuaries i perquè? Com creus que reaccionarien els teus companys enveure la teva decisió?I els teus familiars?


Font: Compte fins a tres i...

dilluns, 5 de maig de 2014