dimarts, 31 de gener de 2012

RECERCA JOCS TRADICIONALS - 3r

Aquí tenim el llistat de jocs tradicionals que treballarem a classe:

El joc de les cadires: Posem les cadires distribuïdes per l’espai de joc i els alumnes hauran de desplaçar-se pel camp mentre la música vagi sonant. Quan aquesta deixi de sonar cada jugador/a haurà d’intentar ocupar una de les cadires. Queda eliminat/da el jugador/a que es queda sense cadira.

El mocador: Dos equips es numeren i es posen cada un en un costat diferent. El mestre subjecta un mocador i diu un número. Els dos nens/es que tenen el número intenten agafar el mocador. Qui l’agafi primer/a correrà cap al seu costat intentant que el seu rival no l’atrapi.

Arrencar cebes: Tots els jugadors/es estan asseguts a terra, agafats de la cintura, excepte un/a alumne/a que està dret i intenta treure el primer/a de la fila estirant-lo dels braços. Els altres, asseguts/es i ben agafats/es al de davant, intenten impedir-ho. Les cebes que són arrencades ajuden a arrencar a les cebes que falten.

Tocar i parar: El grup es mou lliurement per l’espai i un persegueix els altres. El tocat és el nou perseguidor.

Moros i cristians (Barretina i espardenya): Dos equips enfrontats i col•locats separats a certa distància darrere d’una línia. Uns són els "moros" i els altres són els "cristians". Comença un/a d’un equip i es dirigeix al camp dels altres que esperen rere la línia, amb la mà oberta. El nen/a toca les mans de tots i només pica la mà d’un contrari/a que l’haurà de perseguir. Si l’atrapa abans d’arribar al seu territori quedarà eliminat/a. Després li tocarà a l’altre equip. I així successivament. Els atrapats s’eliminen i es salven si un company/a els xoca la mà.

1,2,3 pica-paret: Un nen/a la para, es col•loca davant d’una paret i diu: Un, dos, tres pica la paret! Mentrestant els alumnes avancen des de la línia de sortida cap a ell/a. Si quan ha acabat la frase veu algun nen/a que s' està movent, el nen/a que s’estava movent torna a començar de nou a la línea de sortida. Quan algun nen/a toca el que para, el que para ha d’agafar algun
nen/a que encara no hagi tornat a la línea de sortida per salvar-se. Si el nen/a que para ha agafat algun altre nen/a, aquest/a la para.

Peus en alt: Començaran parant-la 3 o 4 alumnes i hauran de perseguir a la resta de la classe. Portaran una mocador al coll per distingir-se de la resta. Aquests es podran salvar pujant damunt d’algun desnivell ( bancs, totxanes, espatlleres,...). Quan algun dels nens/nenes que la paren atrapen a algú, s’intercanvien els rols.

Fet i amagar: Hi ha un nen/a que la para i ha de comptar fins ha 100 ràpidament. Mentrestant els altres nens/es s’han d’amagar. Quan el que la para acaba de comptar ha d’anar a buscar els company/es amagats. Quan troba a algú ha de picar a la paret i dir: Un, dos tres i el nom del qui hagi vist. Els alumnes es poden salvar si arriben abans a la paret i diuen: Un, dos, tres, salvat. L’últim pot salvar per tots. La partida s’acaba quan ja no queda ningú amagat. El primer/a que ha estat vist, la para.

La gallina cega: Un nen/a al mig amb els ulls tapats. Els demés formant una rotllana al seu voltant. El mestre/a li farà girar per desorientar-lo. A continuació, el nen/a del mig tracta d’agafar i reconèixer a un/a company/a dels que l’envolta mitjançant el tacte. Si ho encerta s’intercanvien les funcions.

Les xapes: Grups de 4. Es dibuixa un circuit al terra on hi hagi tota mena de paranys. Els jugadors/es es posen en ordre. Al seu torn, cada jugador/a impulsarà la seva xapa amb el dit índex, de manera que aquesta arribi el més lluny possible sense sortir del circuit. En cas que la xapa surti del circuit, es torna al començament i es perd el torn. Es segueix jugant fins que algú travessa la línia d’arribada.

Les bitlles: El joc es compon de sis bitlles i tres bitllots. L 'objectiu és fer caure les bitlles plantades a terra amb l’ajut dels bitllots. S’ha de deixar una sola bitlla plantada, fent caure les altres cinc. Les bitlles se situen en dues fileres paral•leles de tres, i perpendiculars a la direcció de tir. La distància entre la base de les bitlles és el gruix del bitllot. Cada bitlla caiguda és un punt i si es tiren totes les bitlles menys una, són 10 punts. Quan es fan caure totes les bitlles es diu que s’ha fet llenya i no es guanya cap punt.

Cursa de sacs: Grups de 4. Cada grup tindrà un sac. S’estableix una distància a recórrer. El primer participant de cada grup portarà les cames dins d’un sac i mitjançant petits salts i agafant el sac amb les mans haurà d’arribar el més ràpid possible a una distància establert i tornar. Llavors li passarà el relleu al següent company/a. Guanya l’equip que arribi primer.

El salt a corda: Es juga amb una corda. Dos jugadors/es agafen els extrems de la corda per donar-li voltes. Els demés es col•loquen en fila per anar passant a saltar sense perdre el torn. Si un/a no salta quan li toca o s’enreda amb la corda, es para el joc i aquest passa a remenar la corda. Mentrestant, els demés canten una cançó i segons com sigui aquesta, es dóna a la corda a un ritme diferent.

Soga-tira: Es fan dos equips i cada un es col•loca en un extrem d’una corda llarga. A la senyal els 2 equips estiren cap al seu costat. Guanya l’equip que arrossegui l’altre equip al seu costat.

Les xanques: Es tracta de caminar a sobre de les xanques i mantenir l’equilibri. Fer diferents recorreguts i distàncies on s’hagi de salvar obstacles.

Les bales: Grups de 4. Es marca una ratlla a terra i a una distància d’uns tres metres es marca una altra ratlla des d’on els nens/es llençaran les bales ordenadament. Es tracta d’intentar tirar la bala com més a prop de la ratlla millor. Si cau a dins la ratlla també és vàlid però si es passa no. Si dues o més bales cauen dins la ratlla tenen la màxima puntuació. Es poden fer les partides que es vulguin dins del temps establert per cada joc. Puntuacions: 10 punts el més proper; 5 punts el segon i 2 punts el tercer.